Sedan hösten 2014 pågår en boendedialog om Stena Fastigheters bestånd i Handen där boende och lokala aktörer varit viktiga medaktörer. Arbetet har utmynnat i ett utkast till visionsformulering och kärnvärden som ska ligga till grund för områdets fortsatta utveckling.

Idéforum 3: Tisdag 24 mars, kl 18-20
Vi berättar om vad som framkommit i idéforum 1 och 2, har ett samtal om detta och beskriver hur arbetet går vidare.

Tid: Tisdag 24/3 kl. 18-20
Plats: Kulturhuset, Poseidons Torg. Under kvällen serveras något att äta och dricka samt kaffe/te.
Anmälan: Anmäl ditt intresse till: elin.roll@stena.com eller 075-24 15 521 (ej sms)

Välkommen!