Lillcentrum Söderbymalm 3:337 m.fl.
Enligt beslut från Kommunstyrelsen i Haninge arbetar vi nu med att ta fram en detaljplan för detta område. Syftet med detaljplanen är att pröva omfattning och utformningen av hur området kan förtätas med bostäder, handel och förskolor. Detta i relation till pågående arbete med att utveckla en attraktiv regional stadskärna och samtidigt beakta miljö- och klimatmål samt områdets kulturhistoriska värden.

Vi kommer att bjuda in till ett samråd där du har möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet är planerat till våren 2018.
I samband med att samrådsperioden startar får du mer information om detaljplaneförslaget. Du kan följa detta projekt på haninge.se/plan/lillcentrum.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Maria Engberg Habazin, planarkitekt
maria.engberg.habazin@haninge.se
08-606 48 92