Visionsstyrd stadsplanering är olik den traditionella planprocessen. Den visionsstyrda processen tillåter invånare att vara med och utforma stadsplaneringen.

Genom att arbeta visionsstyrt tar Stena Fastigheter Stockholm tillvara på de åsikter och idéer som kommer in via idéforum med ortens invånare, under andra aktiviteter samt förslag som kommit via denna sida.

Förutom idéforum kommer även tre visionsworkshops anordnats. Här omvandlar Stena Fastigheter Stockholm, tillsammans med kommunen och övriga parter, den input de får från invånarna i Handen och gemensamt arbetar fram en vision för nya Handen.

Visionsstyrd-process-2

Kunskap kommer före skisser
Inga skisser tas fram innan invånarna i Handen får möjlighet att komma med synpunkter. Detta säkerställer en utveckling av Handen i rätt riktning. Vi är övertygade om att de enda som verkligen vet vad området är i behov av, både vad gäller boende, handel, service och annat, är de som bor och verkar i Handen.

Visionsstyrd-process-3

Idéforum
Idéforum innebär att vi bjuder in invånarna i Handen att komma och tala med oss.

Genom dialog tror vi att vi når långt. Dessa forum hjälper oss att visuellt och konceptuellt förstå vad invånarna i Handen tycker behöver utvecklas och varför.

Visionsstyrd-process-4

Visionsworkshop
Tre workshops ska driva arbetet framåt. Med den input vi får från invånarna i Handen, breddar vi våra vyer, höjer vår kunskap, utvecklar, definierar, verifierar och sammanfattar en vision om hur nya Handen bör gestaltas.