Idéforum 3 i korthet

Det tredje och sista idéforumet hölls den 24 mars, även denna gång i Haninge Kulturhus. Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur höll en presentation där han sammanfattade resultatet av höstens och vårens arbete samt förklarade syftet med visionsstyrd stadsplanering och vilken roll kärnvärdesbaserat arbete har i detta. Sedan presenterades visionen och dess kärnvärden, vilka utgör den centrala delen i den s k visionsmanualen. Visionsmanualen sammanfattar visionsarbetet och fungerar som en guide för det fortsatta arbetet med området, en guide som kommer att vara närvarande under hela projektets gång för att säkerställa att visionen genomförs. Under Idéforum 3 fick deltagarna möjlighet att diskutera och kommentera visionen, kärnvärdena och dess underrubriker.

Läs hela rapporten här