Idéforum 1 i korthet

Efter en kort sammanfattning av den visionsstyrda stadsutvecklingsprocessen, Handens historia och vad som framkommit i olika djupintervjuer, samtalades och formulerades tankar om vad som är viktigt för Handens framtid. Idéerna är en viktig ingående del i formuleringen av en vision för det nya området som ska ta hänsyn till kvalitéer boende uppskattar i Handen idag och de behov som finns. I gruppen samlades kunskaper och reflektioner kring två övningar som sammanställs i den här rapporten och som sammanfattas nedan.

Övning 1, Områdeskvalitéer
Kvalitéer: Områdets främsta kvalitéer är det gröna och närheten till naturen, t ex Eskilsparken. Inom bostadsområdet nämner man även Brageparken/Rådjursparken som är liten och mysig med vackra blommor och gårdarna i området som är naturliga och mysiga. En annan stor kvalité i närområdet är Rudanområdet med sjöarna, naturen, badplatsen, stigarna i skogen, motionsspåren. Det är även tillgänglighetsanpassat. Övriga kvalitéer som nämns är lekplatsen i centrum, vinkbussen och polisstationen.

Brister: Centrumområdet får många negativa synpunkter och upplevs generellt otryggt och öde. Handenterminalen benämns av alla grupper som en otrev­lig plats. Höghusen längs med Nynäsvägen är en klar brist i området och “egentli­gen skulle vi vilja ha öppet mot sjön”. Grönområdet bakom Kulturhuset är otryggt och har dålig belysning. När centrum är stängt måste man gå där om man inte kan gå i trappor. Torget framför Kulturhuset ser inte heller något vidare ut. Eskilsvägen är bullrig, dammig och dåligt upplyst och Eskilsparken otrygg kvällstid med höga buskar, dålig belysning och obebyggt runt om.

Övning 2, Det sociala livet
Workshopövningen går ut på att få deltagarna att prata om förändring, drömmar och utveckling av Handen.

Stadsrummet

 • Levande torg
 • Fler och bredare trottoarer
 • Parkeringsmöjligheter

Verksamheter och service

 • Generationsmötesplatser
 • Fler mötesplatser för ungdomar
 • Allmänna toaletter
 • Utomhusspel
 • Bowlingbana
 • Fler grillplatser i Eskilsparken
 • Värmestuga med café i Eskilsparken
 • Allaktivitetshus
 • Fler restauranger och caféer
 • Fler livsmedelsbutiker
 • Loppmarknad inomhus
 • Hundcafé/hundbad
 • Aktiviteter efter arbetstid
 • Ögonläkare
 • Uteservering Poseidons torg
 • Service på äldreboenden
 • ”Bredare” sjukvård

Grönska

 • Gröna gårdar med mötesplatser
 • Odlingslotter
 • Ljussättning av träd och buskar

Övrigt

 • Boende för alla inkomstgrupper och åldrar
 • Pendeltåg dygnet runt
 • Integreras med resten av kommunen
 • Arbetsplatser
 • Patrullerande polis
 • Förtätning skulle generera fler kunder