Visionsmanual Lillcentrum

Utveckling från förort till småstad kräver mod Visionen av en stadsutveckling förflyttar ett ofta svårgripbart projekt till något konkret som inspirerar och samlar kraft. Den visar ”vad och hur Handenområdet ska bli”. En viktig del som visionen byggs av är…

Inbjudan till Idéforum 3, 24 mars

Sedan hösten 2014 pågår en boendedialog om Stena Fastigheters bestånd i Handen där boende och lokala aktörer varit viktiga medaktörer. Arbetet har utmynnat i ett utkast till visionsformulering och kärnvärden som ska ligga till grund för områdets fortsatta utveckling. Idéforum 3: Tisdag 24 mars, kl…