Handens historia
Vi vet att det bodde en hel del människor i Haninge under bronsåldern. Landhöjningen efter istiden gjorde att det under loppet av bronsåldern kom fram mycket mark med bördiga jordar och våtängar. Vid järnålderns början, 400 f Kr hade man kunskap om järnframställning och tillverkade redskap i järn. I Haninge växte de stora Åby- och Jordbrogravfälten fram under många hundra år. Samhället var på väg att förändras – på väg att bli ett släktsamhälle med stormannasläkter, fattigare bönder och trälar. Man offrade djur och ibland människor vid de stora blothögtiderna. Under yngre järnåldern började man begrava sina döda intill gårdarna istället för på de stora bygdegravfälten i Åby och Jordbro. Det blev viktigt att visa vem som ägde marken. Stormännens familjer byggde stora gravhögar intill gårdarna där de döda fick med sig fina föremål vid begravningen. Vid början av medeltiden (1050 e. Kr) fanns i Haninge ett stort antal gårdar med anor från järnåldern. Gårdarna låg på de bördiga markerna mellan Hanvedens stora skogar och havet. Det som idag är Handen var dock vid den här tiden nästan bara obebyggd skogsmark.

Handens-historia-1

Många teorier bakom Handen
Det ovanliga ortnamnet Handen är från 1800-talets mitt och kommer från ett torpställe med samma namn. Torpet med smedja hörde under Söderby gård och låg i ett betydande vägskäl där landsvägen mot söder delades i två riktningar, den ena gick mot Dalarö och den andra mot Nynäshamn. I vägskälet stod en vägskylt som i form av en hand pekande mot Dalarö och vissa tror att just denna bidragit till namnet. En annan teori säger att det kan ha att göra med de olika vägar som strålade ut från ”Handen” – som fingrar i olika riktningar, medan ytterligare en menar att det kan ha att göra med ordet ”Hanveden” – den stora skogen som inramar Haningebygden.

 

Handen blir ett samhälle
1901 invigdes Nynäsbanan mellan Älvsjö strax söder om Stockholm och Nynäshamn och i torpet Handens närhet byggdes en station där järnvägen drogs utmed Övre Rudan. Handens järnvägsstation (som låg ca 400 m norr om dagens pendeltågsstation) hette från början Österhaninge men 1913 ändrades namnet till Handen, en indikation på att samhället med detta namn hade uppstått. Handen utvecklades snabbt till ett stationssamhälle och då Söderby gårds mark styckades av till tomter 1920 började bostadsbyggandet kring järnvägsstationen skjuta fart. Det uppfördes även flera butiker, caféer, ett Konsum och Folkets Hus. Området var bland de sista i Österhaninge att få en egen skola, denna byggdes 1924.

Handens-historia-2

Striden om kommunalkontoret
Trots att befolkningen i Handen och Vendelsö ännu utgjorde en minoritet i Österhaninge kom dessa villasamhällen snabbt att dominera politiken. Till slut blev det strid mellan Vendelsö och Handen om var kommunalkontoret skulle lokaliseras. Så småningom segrade Handen och 1934 stod det första kommunalkontoret färdigt, för dåvarande Österhaninge kommun. De kommunala tjänstemännen blev med tiden alltfler och behövde bostäder i Handen. De första flervåningshusen uppfördes i slutet av 1940-talet. Under det följande decenniet tillkom nya höghus, vilket ledde till att ett nytt centrum behövdes.

 

Handen växer dramatiskt
1960 hade Handen uppnått 12 000 invånare, vilket fördubblades på fem år och under 1970 passerade antalet 30 000 invånare. Söderbymalmsskolan byggdes åren 1961-1963 och var den första högstadieskolan i Österhaninge. Under 1960- och 70-talen utplånade urbaniseringsprocessen och miljonprogrammet den gamla villabebyggelsen, karaktären av villasamhälle finns dock i viss mån bevarad i det idylliska villaområdet Kolartorp. 1971 slogs Öster- och Västerhaninge kommuner samman till storkommunen Haninge och Handen blev den nya kommunens centrum. Kommunalkontoret flyttade med all sin verksamhet till nya Nämndhuset, en tegelskrapa mitt i centrala Handen. Från 1975 anses Handen vara sammanväxt med tätorten Stockholm av vilken den nu utgör en yttre del.
Ultrahuset – ett stycke svensk kulturhistoria
Kulturföreningen Ultra bildades 1979. En gammal villa på Källvägen i Handen blev Ultrahuset – en legendarisk rockscen. Här spelade 2000 band under åtta år, bland annat svenska punklegender som Ebba Grön och KSMB. Området skulle exploateras för bostadsbyggen och det blev stora protester då föreningen blev tvungna att flytta. Ultrahuset brann ner då föreningen skulle avhysas av polisen 1988.

Handens-historia-4

Kulturhuset tar plats
Haninge kulturhus invigdes den 12 december 2002. Huset har en egen arkitektur som ger det en mycket speciell ställning vid Poseidons torg. Torgsidan har en modernistisk design med mycket glas och murytor.

Handens-historia-3

Mot torget vänder sig de flesta av kulturhusets delar: den kombinerade foajén och caféet, kulturrummet, teatern och konsthallen. Konsthallen har runt tretusen besökare per utställning och visar mest samtidskonst. I anslutning till konsthallen finns det även en bildverkstad för barn.

Sommaren 2007 flyttade kommunalkontoret återigen, denna gång till före detta Teliahuset, som därmed blev det nuvarande kommunhuset på Rudsjöterrassen 2.